Nhiều tập đoàn Hàn Quốc muốn đến đầu tư tại Khánh Hoà

Các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đang xúc tiến kế hoạch đầu tư tại Khánh Hoà trong nhiều lĩnh vực điện máy và công nghiệp. Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc. Nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc như: SK, CJ, LG […]